A változtatásokat sikeresen elmentettük.

JOGI NYILATKOZAT


A rentingo.com weboldalra, illetve az arról elérhető bármely aloldalra történő belépéssel a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket is függetlenül attól, hogy a rentingo.com oldalon regisztrált-e vagy sem.

A retingo.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) teljes grafikus és szöveges tartalma a Rntng Kft. (Üzemeltető) kizárólagos szellemi tulajdona.

Az Üzemeltető fenntart minden Weboldallal kapcsolatos jogot. Erre tekintettel Üzemeltető előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges csak a Weboldal egészének, vagy egy részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolása, terjesztése, átdolgozása, hasznosítása. Az Üzemeltető előzetes, kifejezett írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részének (így különösen, de nem kizárólag a szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése. 

A Weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját célra és a Weboldal céljával megegyező célú felhasználásra – a felhasználó merevlemezre mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, vagy bármely, más a Weboldal céljától eltérő célú hasznosítására.

Ezen nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjt.) 36.§ (2) bek. szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül. 

A Weboldal teljes egészében a rajta közzétett hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítésével a nyilvánossághoz újraközvetíteni, akár változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás bűntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárainak megtérítését, valamint a jogsértéssel elért gazdagodás kiadását. 

A rentingo.com domain név, valamint rentingo.com elnevezés, mint márkanév szellemi tulajdon (brand) és ekként jogi védelmet élvez. Bármilyen felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Rntng Kft. előzetes, kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A Rntng Kft. a Weboldalon a felhasználók által feltöltött információkat teszi közzé. A Weboldalon közzétett információk tartalmát a Rntng Kft. ellenőrizni nem tudja és arra nem is köteles, éppen ezért a Weboldalon közzétett információk hibás vagy hiányos voltából eredő következményekért a Rntng Kft. a felelősségét kifejezetten kizárja.