A változtatásokat sikeresen elmentettük.

Az RNTNG Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

(2024. január 1. napjától hatályos)

 

I.          Az Adatkezelő és elérhetőségei

RNTNG Korlátolt Felelősségű Társaság ("Adatkezelő")

székhely: 1117 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.

e-mail: [email protected]

 

II.         Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 37. cikke szerint az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

 

III.        Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

3.1       A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

3.2       A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Weboldal használata során megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

3.3       Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

3.4       A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban másként nem definiált fogalmak az Adatkezelő ÁSZF-jében (https://www.rentingo.com/hu/legal/terms-of-use) meghatározott tartalommal bírnak.

 

IV. A Szolgáltatás általános használata során keletkező egyes személyes adatok kezeléséről

1. Az adatkezelés megnevezése és célja:

Weboldalon történő regisztráció, elektronikus szerződéskötés, Szolgáltatás nyújtása, Felhasználókkal történő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

A kezelt adatok köre:

 • a Felhasználó neve,
 • a Felhasználó telefonszáma,
 • a Felhasználó e-mail címe,
 • a Felhasználó neme,
 • a Felhasználó állampolgársága,
 • a Felhasználó által a szöveges bemutatkozás során megadott egyéb személyes adatok,
 • a Felhasználó profilképe,
 • a Felhasználó egyéb fényképe, 
 • a Felhasználó által beszél nyelvek, 
 • a Felhasználó dohányzási szokásai, 
 • a Felhasználóval együtt költöző személyek száma, életkora, 
 • a Felhasználó életmóddal kapcsolatos jellemzői (csak lakótársként regisztrált Felhasználónál),
 • a Felhasználó születési ideje,
 • a Felhasználó személyes okmányairól készült fénykép, 
 • a Felhasználó által regisztrált ingatlan helyrajzi száma (csak bérbeadóként regisztráló Felhasználóknál).

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználói fióknak a Felhasználó kérésére való törlését követő legfeljebb 7 napig tároljuk.

2. Az adatkezelés megnevezése és célja:

Számlázás

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

A kezelt adatok köre

 • a Felhasználó neve,
 • a Felhasználó lakcíme,
 • a Felhasználó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a kibocsátott elektronikus számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169.§-aiban foglaltaknak megfelelően és időtartamig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77-78.§ és 202.§-a szerint köteles megőrizni.

3. Az adatkezelés megnevezése és célja

Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (4)-(5) bekezdése

A kezelt adatok köre

 • a Felhasználó neve,
 • a Felhasználó telefonszáma,
 • a Felhasználó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

A panasz benyújtásától számított 5 év. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre.

4. Az adatkezelés megnevezése és célja

Direkt marketing (elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom, pl. nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése)

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának megadása önkéntes, amelynek határozott és félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.

A kezelt adatok köre

 • a Felhasználó neve,
 • a Felhasználó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása visszavonását követő legfeljebb 7 napig tároljuk.

5. Az adatkezelés megnevezése és célja

Weboldal látogatottságához kapcsolódó statisztikák, elemzések készítése, informatikai rendszer technikai fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

A kezelt adatok köre

A Weboldal látogatójának IP címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a látogató eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama.

Az adatkezelés időtartama

Az IP címet rögzítését követő legfeljebb 30 napig tároljuk.

6. Az adatkezelés megnevezése és célja

Munkavállalók toborzása, kiválasztása

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az adatkezeléshez való hozzájárulásának megadása önkéntes, amelynek határozott és félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.

A kezelt adatok köre

 • a pályázó neve,
 • a pályázó lakcíme,
 • a pályázó telefonszáma,
 • a pályázó e-mail címe,
 • a pályázó születési helye,
 • a pályázó születési ideje,
 • a pályázó állampolgársága,
 • a pályázó fényképe.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelésről részletesebb információt talál X. fejezetben.

 

V.         Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

5.1       Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (süti vagy cookie) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2       Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

5.3       A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

 

VI.        Az adatkezelés elvei, módja

6.1       Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2       A Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3       Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával.

6.4       Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5       A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.

6.6       Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

6.7       Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8       Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.

 

VII.       A személyes adatok címzettjeinek meghatározása, valamint a személyes adatok harmadik országokba és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának részletei

1. Címzett

A címzett neve és székhelye: Nethon Studio Kft (6771 Szeged, Szerb u. 28. B 3.)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: Weboldal folyamatos üzemeltetése és fejlesztése 

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: a Weboldalon tárolt valamennyi adat

A címzett elhelyezkedése: EU-n belül

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: ---

2. Címzett

A címzett neve és székhelye:  KBOSS.hu Kft. (2000 Szentendre, Táltos u. 22/b)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: A számlázási rendszer üzemeltetés a Weboldalon történő fizetős Szolgáltatások felhasználói igénybe vételével összefüggésben

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: Számlázási név, Számlázási cím, Számlázási név, Számlázási adószám

A címzett elhelyezkedése: EU-n belül

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: ---

3. Címzett

A címzett neve és székhelye: OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) (Az OTP Mobil Kft. adatvédelmi szabályzata az alábbi linken elérhető: http://simplepartner.hu/SimpleFelhasznaloiASZF.html)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: A bankkártyás fizetési rendszer üzemeltetése a Weboldalon történő fizetős Szolgáltatások felhasználói igénybe vételével összefüggésben; a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

A címzett elhelyezkedése: EU-n belül

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: --

4. Címzett

A címzett neve és székhelye: Tidio Poland Sp. z o.o. (Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Poland)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: Az on-line ügyfélszolgálat (chat) üzemeltetője

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: Felhasználók neve és e-mail címe Felhasználók által megnyitott aloldalak URL-e.

A címzett elhelyezkedése: EU-n belül

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: ---

5. Címzett

A címzett neve és székhelye: Freshworks Inc. (1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: Az e-mailes ügyfélszolgálat üzemeltetője

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: ügyfélszolgálatnak e-mailt küldő Felhasználók neve és e-mail címe

A címzett elhelyezkedése: USA

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: Az EU-nak nincsen alkalmazandó megfelelőségi határozata az Általános Adatvédelmi Rendelet 45. cikk (3) bekezdése szerinti értelemben.

6. Címzett

A címzett neve és székhelye: UAB “MailerLite” (J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: Információs e-mail küldési platform

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: Felhasználók neve és e-mail címe.

A címzett elhelyezkedése: EU-n belül

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: ---

7. Címzett

A címzett neve és székhelye: Wildbit Inc. (225 Chestnut Street, Philadelphia, PA, 19106.)

A címzett szerepe: Adatfeldolgozó

Az adatkezelés célja: Tranzakciós e-mail-ek kézbesítése

Az alábbi adatokhoz fér hozzá: Regisztrált felhasználók e-mail címe és neve

A címzett elhelyezkedése: USA

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításhoz szükséges megfelelőségi határozat vagy megfelelő és/vagy alkalmas garanciák: Az EU-nak nincsen alkalmazandó megfelelőségi határozata az Általános Adatvédelmi Rendelet 45. cikk (3) bekezdése szerinti értelemben.

 

7.2       Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

7.3       Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4       A Társaság a kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és kiértékeléséhez további adatfeldolgozót vehet igénybe.

7.5       Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

VIII.      Külső szolgáltatók

8.1    Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

"Külső szolgáltató" az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon, keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnereket jelenti, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

8.2    Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e- mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google Inc., LinkedIn Inc.

8.3    Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Google, Facebook, Hotjar

8.4    Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Weboldalhoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

IX.        Adattovábbítás lehetősége

9.1    Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2    Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

9.3    Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

X.         Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:

10.1    Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.

10.2    Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

10.3    Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg

10.4    Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.

10.5     Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.

10.6    Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket,  ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell.

10.7     A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában:

"Munkavállaló" az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

"Potenciális munkavállaló": az a természetes személy, aki  az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.

 

XI.        Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

11.1     Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

XII.       Információ az érintettek jogairól

Érintettként a következő jogokkal rendelkezik a személyes adatai kezelésének tekintetében:

 • Hozzáférési jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk) 
 • Helyesbítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikk)
 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk) 
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk) 
 • Az adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikk) 
 • A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk)
 • Hozzájárulás visszavonásának joga (Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés) 
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikk) 

A jogainak gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk az A Részben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Ön jogainak gyakorlását megkönnyítő speciális lehetőségekre és eljárásokra, különös tekintettel az adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó információkat megtalálja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen Adatkezelési Tájékoztató D – F részeiben valamint az egyéb különleges adatvédelmi tájékoztatókban. 

Az alábbiakban további részletes tájékoztatást nyújtunk ezzel kapcsolatban: 

12.1.    Az elérés joga

Érintettként joga van hozzáférést és információt kapni az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott feltételek mellett. 

Ez különösen azt jelenti, hogy ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke (1) bekezdésében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Ez magában foglalja az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit és azon címzetteket vagy címzetti kategóriákat, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontok).

A hozzáféréshez és az információkhoz való jogának teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott adatok a Szolgáltatás beléptető rendszerének beállításainál, a „Műszerfal” oldalon megtekinthető.

Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a [email protected]  e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

12.2.    Helyesbítés joga 

Érintettként joga van a helyesbítéshez az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikkében meghatározott feltételek mellett.

Ez különösen azt jelenti, hogy ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítsük.

A helyesbítéshez való jogának teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

12.3.    Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintettként joga van a törléshez (az „elfeledtetéshez való jog”) az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek mellett.

Ez azt jelenti, hogy Ön általánosságban jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll. Ilyen eset lehet például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk (1) bekezdés a)).

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és kötelesek vagyunk azt törölni, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével kötelesek vagyunk megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk (2) bekezdés). 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke (3) bekezdésében felsorolt okból szükséges. Ilyen eset lehet például, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk (3) bekezdés b) és e) pontok).

A Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Az Adatkezelő által küldött direkt marketing célú megkeresések az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő az eDM adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

12.4.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettként joga van korlátozni az adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek mellett.

Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az adatkezelést korlátozzuk, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll. Ilyen eset lehet például, ha ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a kezelési korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt ellenőrizhetjük a személyes adatok pontosságát (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk (1) bekezdés a)).

A korlátozás a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából (Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk (3) bekezdés).

A az adatkezelés korlátozásához való jogának teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. 

12.5.    Az adathordozhatósághoz való jog

Érintettként joga van az adathordozáshoz az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek mellett.

Ez azt jelenti, hogy általánosságban jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikk (1) bekezdés).

Arról, hogy az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul-e minden információt megtalál az adatkezelés jogalapjára vonatkozó tájékoztatásban, a jelen Adatkezelési Tájékoztató B Részében.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön általánosságban jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikk (2) bekezdés).

A adathordozhatósághoz való jogának teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. 

12.6.    A tiltakozáshoz való jog

Érintettként joga van a tiltakozáshoz az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározott feltételek mellett.

Legkésőbb az Önnel való első kommunikáció során kifejezetten tájékoztatjuk Önt mint érintettet arról, hogy jogosult tiltakozni. 

Az alábbiakban további részletes tájékoztatást nyújtunk ezzel kapcsolatban:

a.         Tiltakozási jog az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból

Érintettként Ön jogosult saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Arról, hogy az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul-e minden információt megtalál az adatkezelés jogalapjára vonatkozó tájékoztatásban, a jelen Adatkezelési Tájékoztató B Részében.

Saját helyzetre hivatkozó tiltakozás esetén a személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jogának teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. 

b.         A közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Arról, hogy a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik-e és milyen mértékben, minden információt megtalál az adatkezelés jogalapjára vonatkozó tájékoztatásban, a jelen Adatkezelési Tájékoztató B Részében.

Ha tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, akkor a továbbiakban személyes adatait ezekre a célokra nem kezeljük.

A tiltakozáshoz való jogának teljes tartalmát megismerheti az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkéből, amely a következő link segítségével érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

12.7.    Hozzájárulás megadásának visszavonása

Amennyiben az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, Ön, mint érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdése szerint hozzájárulását bármikor visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően az Ön hozzájárulása alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Erről a hozzájárulás megadását megelőzően tájékoztatjuk Önt.

Arról, hogy az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésén alapul minden információt megtalál az adatkezelés jogalapjára vonatkozó tájékoztatásban, a jelen Adatkezelési Tájékoztató B Részében.

12.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Érintettként jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál az Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikkében meghatározott feltételek mellett.

A tekintetünkben hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/C.

weboldal: www.naih.hu

e-mail: [email protected]

Telefon: + (36)-1-391-1400

12.9.    Jogorvoslat

Jogai megsértése esetén a bírósághoz fordulhat velünk szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A keresetet választása szerinti a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez nyújthatja be.